Vizualizácia v štandartnej kvalite či fotokvalite ?

Vizualizácia v štandartnej kvalite a jej neoceniteľné výhody.

Vizualizácia  v štandartnom prevedení má z titulu nenáročnosti spracovania hlavnú výhodu v neporovnateľne rýchlejšom spracovaní návrhu. A to nielen prvotného, ale hlavne akejkoľvek následnej zmeny. S tým je spojený komfort neoobmedzeného počtu variánt riešenia, neobmedzený počet pohľadov ako aj primeraná cena. Toto všetko je veľkým prínosom pre klientov, ktorí potrebujú vidieť oveľa viac možností, aby si mohli uvážene vybrať to najsprávnejšie riešenie zo všetkých správnych. 

Výpovedná hodnota štandartnej  vizualizácie je plnohodnotná a dostatočná  pre celkové stvárnenie návrhu. I tu sa štandardy posúvajú a mnohé štandartné vizualizácie už dosahujú vernosť blízku realite.

Vizualizácia vo fotokvalite.

Komfort fotokvality znamená vysokú náročnosť na spracovanie, čo znamená že vizualizácia je v prvom rade drahá.  V druhom rade pomalá.  a to tak v spracovaní návrhu, ako aj prípadných zmien. A po ďaľšie je obmedzená počtom variánt či pohľadov, a to práve z titulu náročnosti spracovania každého jedného pohľadu.
Fotokvalita je vhodná, ak ste pripravení prijať ponúknutú variantu riešenia (často jedinú alebo jednu z dvoch), ak máte napriek iným schopnostiam malú predstavivosť, ak ste presvedčení, že nebudete potrebovať zapracovať veľa zmien, a už vôbec nie rýchlo.

Vizualizácia ako dokonalý obrázok či ne/realizovateľný návrh interiéru?

Ani dokonalá vizualizácia vo fotokvalite však automaticky neznamená dobrý návrh. Súčasná dostupnosť programov na tvorbu vizualizácii umožňuje  “kresliť“ pekné obrázky prakticky komukoľvek. A to je paradoxne najväčšou pascou. keď sa obrázku dôveruje viac ako dizajnérovi s praxou.

Pre kvalitu návrhu, nech už je spracovávaný akokoľvek technicky dokonale, je samotný architekt či dizajnér najpodstatnejší, na základe svojich skúseností sú schopní posúdiť reálne fungovanie návrhu v konkrétnom priestore.

Je preto na mieste nepreceňovať fotokvalitu a overiť si dizajnéra, ktorý disponuje portfóliom nielen naplánovaných, ale aj už realizovaných interiérov – iba tak klient nedostane do ruky vizualizáciu kvality vzdušného zámku. Bývať predsa budeme v reálnom priestore , nie vo vizualizácii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *