Zelený dizajn v Zálesí

Redizajn interiéru spoločenskej časti domu v zmysle prekrytia okienka do kúpelne nasvietenou sádrokartónovou stenou a jej zjednotenie so zvyškom interiéru. Potlačenie vysoko položených okien v jedálni, ktoré pôsobia pivnične, zelenou vertikálnou stenou, čím pre jedáleň vzniká zelené zázemie.