Ako prebieha návrh interiéru?

Vstupné podklady

Ako prvé k návrhu interiéru je treba poskytnúť prvotné informácie ako pôdorys alebo hoci aj ručný náčrt priestoru, pár fotografií súčasného stavu, určenie miesta (teda či bude možná obhliadka alebo pôjde o návrh na diaľku), a samozrejme opis a rozsah zámeru (miestnosť či celý byt/dom, novostavba či redizajn, štandardné alebo nadštandardné vybavenie).

Cenová ponuka

Na základe vstupných údajov a odhadu náročnosti prác pripravím cenovú ponuku aj s popisom všetkého, čo obsahuje. Cena za návrh v dohodnutom rozsahu je následne fixná a konečná. Nutné je povedať, že z hľadiska určenia ceny je najdôležitejsšia úroveň návrhu – teda či pôjde o ideový alebo realizačný návrh, pre rozdiely viď porovnanie spolupráce.

Obhliadka

Po predbežnom schválení cenovej ponuky nasleduje obhliadka, príp. domeranie priestoru. Na obhliadke sa detailne porozprávame o všetkých súvislostiach spojených s interiérom, potreby, požiadavky, preferencie a samozrejme aj limity.

holobyt
zameranie interieru

Na obhliadke taktiež zistíme vzájomnú interakciu, pohľad na priestor a jeho výzvy, ako aj predstavy osobnostné, časové a pracovné špecifiká.

Tvorba

Po zaplatení zálohy pre mňa začína samotná práca, t.j. ešte stále nie tvorba:). Najprv musím celý priestor “nahodiť” do aplikácie na tvorbu interiérov, potom vyladiť, následne vložiť vybavenie priestoru, a až následne nastáva najkreatívnejšia časť tvorby interiéru, t.j. skúmanie priestoru, vybavenia,

fungovania, vzájomných korelácií, skúšanie variánt, nápadov na viaceré možné riešenia z ktorých sa neskôr bude vyberať to najlepšie možné riešenie. Nasleduje spracovanie do použiteľných výstupných materiálov, a ich následné triedenie do ucelených logických výstupov. Fáza trvá štandartne 7-10 dní pri jednej miestnostti a spravidla 3-4 týždne pri spracovaní celého bytu či domu.

Prezentácia návrhu

Na prezentácii návrhu predstavím návrh interiéru tak v živej animácii vo všetkých variantách, ako aj všetky statické výstupy, ktoré spoločne prejdeme. Zároveň tým pádom dostávam spätnú väzbu na jednotlivé varianty, aj dielčie riešenia. Prezentácia trvá cca 1-3 hodiny v závislosti od toho, či sa klienti vedia hneď zorientovať a na mieste rovno doladiíme predbežnú variantu, alebo potrebujú čas na premyslenie a výber finálnej varianty sami v kľude svojho domova.

Odovzdanie

Všetky vytvorené statické materiály odovzdávam na štýlovom usb v darčekovej krabičke alebo mailom v prípade návrhu online. Na tejto stránke je prezentovaný len malý výber zo všetkých dodaných vizuálov v rámci každého interiéru.

usb JK Deco

Výstupy

Perspektívne pohľady

viď výber z návrhu >

Varianty možných riešení (podľa potreby farebné, dispozičné, materiálové)

Pohľady z vtáčej perspektívy

Pôdorysné spracovanie

Rezy v prípade potreby (štandartné, vektorové alebo technické)

Tipy na vybavenie

Videosekvencia virtuálnej prehliadky

Živá animácia

Panoráma 360 st

Poradenstvo v rámci danej miestnosti, bytu, domu

Dolaďovanie návrhu

Po prezentácii návrhu a doplatení ceny za návrh,  vybranú finálnu alebo aj novú variantu ladíme spoločne podľa potrieb klienta až do úplnej spokojnosti.

S návrhom interiéru získa každý aj možnosť dodatočne ladiť dielčie časti interiéru podľa potreby. To znamená, že aj s odstupom času napr. v prípade posunutia termínu stavby alebo ak medzitým klienta osloví iné vybavenie alebo materiál, je možné tieto promptne zapracovať do vizualizácie na zistenie fungovania v pôvodne danom kontexte.

Čo ďalej?

Po návrhu má klient možnosť ísť ďalej cestou vlastnej realizácie alebo pokračovať v spolupráci využitím niektorej z ďaľších foriem realizačnej spolupráce – od prípravy podkladov pre dodávateľov, cez dohľad podľa potreby až po systematickú realizačnú spoluprácu. Cenovo najefektívnejšou je kombinácia návrhu interiéru s dohľadom podľa potreby.

Vypracovanie realizačných podkladov (čiastočných podľa potreby alebo úplných)

Nákupná asistencia, pred/výber materiálov atď ..

Dohľad