Moderná kuchyňa s obývacím kútom, Karlovka

Náročná dispozícia, kedy bolo treba presunúť kuchyňu do obývačky, aby vznikla ďaľšia samostatná izba pre potreby rodiny. Nadto mala byť moderná kuchyňa nie zrovna malá, umiestnená prednostne pri okne, s využitím sietí v stredovej časti izby a so zapracovaním malého obývačkového kúta. Návrh nakoniec obsahovali až 6 dispozícií, z ktorých štyri uvádzam nižšie vo vizualizácii. Realizácia samotnej linky vo vybranej dispozícii bola mierne pozmenená dodávateľom.

Vizualizácia kuchyne s obývacím kútom

Dispozícia s kuchyňou pri okne a samostatnou TV stenou

Dispozícia s kuchyňou pri okne a integrovanou televíziou

Dispozícia s obývacím kútom pri okne, integrovanou televíziou a dodatočným kuchynským ramenom

Dispozícia s obývacím kútom pri okne a samostanou televíziou v rohu