Zo starého domu čarovný vidiecky domček, Stupava pri ceste

Potreba integrovať niekoľko miestností do jednej hlavnej miestnosti, zohľadnenie zmeny  dispozície vchodu do domu. Nakoľko sa kuchyňa nachídza na úplne opačnej strane ako je dvor, navrhla som nepravidelné oblúkové uloženie dlažby, ktorá sa tiahne od dvora celou chodbou až do kuchyne, ale v mieste styku s obývačkou sa zužuje a tvorí malý vlnitý chodníček,. Kedže je v rovnakom materiály ako  priľahlá stena, nepôsobí rušivo, naopak celý priestor zaujímavo integruje.