Recepcia plná prírody

Recepcia plná prírody, dreva a zelene … 🌳🌿 Toto je moja predstava premeny súčasnej strohej a studenej recepcie na vľúdne a podnetné vstupné priestory. Kruhové machové obrazy sú navrhnuté tak, aby nebolo treba nadrábať lamely v inak vysokých priestoroch. Úplná zmena recepčného pultu aj s jeho optimalizáciou pre lepší vnútorný úžitok, vonkajšie zarovnanie s medziokenným stĺpikom a materiálové prispôsobenie k dverám výrobne. Práve lamely majú za úlohu vstrebať nápadnosť úžitkových dverí. Kruhové svetlá aj stôl pre jednotnú harmóniu.

Možnosti hustoty lamiel

Tipy na vybavenie

Varianta bez bočného obkladu

Varianta s iným recepčným pultom