Návrh knižnice online / Library design online

SK Pôvodným zadaním bola rohová knižnica s pracovným stolom pre jednu a občasne dve osoby. Spomedzi viacerých variánt vyhral návrh knižnice online v nízkej variante, ktorá v nadväznosti na budúci šatník nezahltí priestor. Priehradky sú premyslene navrhnuté tak, aby sa minimálne v troch radoch mohli umiestniť aj zatiaľ nepotrebné šanony. Horizontálna orientácia prináša pokoj a posuvné dvierka umožňujú promptné prekrytie toho priestoru, ktorý je práve nutný. Kontajner je na kolieskach z dôvodu možného vysunutia v prípade, keď si prisadne ďaľšia osoba.

Pôvodná rohová varianta by neprisniesla oveľa viac úložného priestoru, a to málo by bolo len zbytočne technicky a finančne náročnejšie, navyše rohom by bolo ubraté tak svetla, ako aj symetrie pri okne, nehovoriac o celkovom „zabedneni“ priestoru. Stačila však jedna vizualizácia na to, aby sme tento zámer odhodili do koša.

EN The original assignment was corner library with working table for one, occationally for two people. The winner from many more has been this low one, which wont ‚t consume much space following planned top high wardrobe. The compartments are wisely suggested allowing to place nowadays not so much needed high files in the future at least in three rows Horizontal placement brings up the piece, and sliding doors enables covering the space that is needed at the moment. Rolling drawers enables out of the table position in case a next person is about to sit at the desk. Original corner plan wouldn ‚t bring much space, and yet it would be technically and costly not so effective. Above all the small upper corner part would consume some daily light and take away both the window symmetry and space consumption as well. One visualization was enough to throw original corner plat int to a basket…

ďaľšie Knižnice