Návrh interiéru online, Regensburg Nemecko

Dom v nemeckom Regensburgu riešený na diaľku. Vzorky materiálov lokálnych dodávateľov boli pre konečné odobrenie posielané aj poštou.