Interiérový dizajn Laser Areny, Lipt.Mikuláš

Vizualizácia kompletného usporiadania priestoru starej budovy. Koncepcia spoločenskej časti, vstupu, recepcie, bočných chodieb, skladu a toaliet. Varianta v modrej farbe slúži ako prepojenie s exteriérom. Je popretínaná maľovkou šedých metalizovaných kužeľov symbolizujúcich lúče svetla. Šedá farba bola zároveň integrujúcim prvkom, ktorý farebne spájal všetky dvere aj recepčný pult.

Celkový priemyselný interiérový dizajn poslúžil jednak ako kontinuita s pôvodným účelom budovy a jednak tak bol prirodzene využitý ako zaujímavý element súčasného priestoru. Je podtrhnutý priemyselným osvetlením a podlahami. Najdôležitejšie je nasvietenie bočných stien, a celková hra svetiel. Ako jedna z variánt boli použité štandartné masívne typové stoly z dielne Ikea, ako aj recepcia vytvorená z kuchýň Ikea v nerezovom prevedení. Vhodne doplnená o kamenný obklad a svietiace police. Ako výrazný prvok boli variantne navrhnuté čierne lampy, stoličky alebo stoly