Kancelária riaditeľa ako oáza z iného sveta, Dunajská ul.

SK Návrh kancelárie riaditeľa firmy a jej zariadenie. Pôvodná strohá bielo-červená kancelária riaditeľa veľkej spoločnosti bola redizajnovaná podľa požiadaviek na inšpiratívnu oázu plnú dreva, prírody a zelene. Množstvo stĺpov je zamaskovaných v drevenom obklade  a skrinkách.  Hlbšie časti v interiéri aj exteriéri som vyplnila vertikálnymi zelenými stenami pre podporu autentickej prírodnej atmosféry. Posuvným obrazom je možné prekryť TV. Oba stoly majú priehľadné sklenené nohy pre súhru s veľkým oknom.  Rozhodne som za inšpiratívne kancelárie, ktoré vedia povzbudiť kreativitu a pracovný výkon, ale aj poskytnúť oddych pred dôležitými rozhodnutiami.

EN Previous rough white-red director´ s office has been redesigned into inspiring  working space full of wood, nature and green according to requirements. Lots of columns are being masked in wooden paneling  and cabinets. The more deepest parts has been widely used to enable vertical plants being fitted in order to support the authentic atmosphere. Sliding picture is fitted to cover the TV.  Both tables are equipped with glass legs in order to correspond with wide window. Definitely I do support  inspiring offices that enables not only creativity and working efficiency to be aroused but both offering the lay-off the responsible decisions.