Purpurové moderné bývanie pri viniciach vo Viničnom

SK Byt vo viladome s farebne neriešenými bielymi stenami a kontrastným čierno-bielym nábytkom bolo žiadúce zjemniť prechodovou “teplou” šedou farbou. Tou bola v kucyhni nahradená aj pôvodná žiarciaca cyklaménová kuchynská zástena, maľovka bola pre potreby kuchyne dolakovaná. Z niekoľkých možností dispozície bola na požiadanie majiteľky obývačková časť presunutá do samostatnej miestnosti. určenej len na oddych a relax, v celom byte bol navrhnutý nový nábytok. a nasvietenie. Namiesto obývačkového kútika v kuchyni vznikol pre potreby majiteľky pracovný kútik, ktorého časti boli navrhniuté obložiť kameňom s biokrbom. Vysoké kuchynské skrine sa zjednotili do jedinej vysokej časti v najzažšom kúte miestnosti, čo otvorilo vstupnú časť, kde bola dorobená vitrína. Jedálenský stôl sa tak dostal z pôvodného kúta do samého stredu kuchyne symetricky k obom oknám. Biely sokel kuchyne bol zmenený na čierny, aby spodná časť pôsobila ako jednoliaty monolit,

EN Native pure white wall paint with combination with contrast black & white furniture was ready for gently warm grey color in order to soften the color transition. The color was used also instead of the native provoking  cyclamen backsplash and furthermore  repainted for kitchen use. There were several more disposal possibilities. From them the one with living part transition to a separate room was chosen by the owner.  Designed solely for relax a new furniture and lighting has been designed to the whole flat . Instead of the living part in the kitchen a new place arose which has been rebuilt into the working space on owners request.. This has been partially covered by the stone with installed fireplace.  High kitchen cabinets has been united into one and only hight part in the back part of the kitchen. This opened the entry space and enables installing the glass cabinet so as placing the dining table into the central part of the room, symmetrically  to the both windows. White kitchen cabinet has been changed into  black one in order to generate a black monolit  mass.