Interiérový dizajn firemnej kantíny, IKEA Components

Recepcia | Kantína | Kancelária

Návrh zmeny vnútornej dispozície kantíny s cieľom zväčšenia počtu stravníkov, zlepšenia toku stravníkov na vstupe, zväčšenia zázemia pre pracovníkov v kuchyni a nadto celkového vizuálneho stvárnenia interiéru.  Zrušenie a zmena vstupnej haly a jej integrácia do priestoru jedálne.  Nasmerovanie toku stravníkov na vstupe priamo do obslužnej časti. Zoštíhlenie obslužnej časti  a koncentrácia nápojov mimo stred jedálne. Prehradenie obslužnej časti príjemnou drevenou panelovou stenou vytvárajúcov vizuálne aj hlukové oddelenie od obslužnej časti. Mojim zámerom tiež bolo prerušiť technologický ráz celého areálu a priniesť  a vytvoriť zamestnancom oázu prírody a zelene  práve pre čas obeda.