Vizualizácia návrhu kancelárií, IKEA Components

Recepcia | Kantína | Kancelária

Potreba dispozične  riešiť pracovisko a to umiestnením nového mobiliáru s novými parametrami, vytvoriť viac pracovných miest po oboch stranách a vytvoriť pracoviskám viac vizuálnej ochrany voči okoloidúcim zamestatncom.