Interiérový dizajn predajne farmárskych potravín Happy Farm, Rusovce

SK Rozšírenie predajného priestoru s ohľadom na pôvodné vybavenie.  Interiérový dizajn prvej varianty bola koncipovaná ako “piknik v prírode” so stredovým umiestnením vonkajších stolov a lavíc, čo bola navyše cenovo veľmi prijateľná možnosť poskytujúca výhľad na regále naokolo. Druhá varianta bola koncipovaná ako “trhovisko”. Zvíťazila posledná so stredovými regálmi, ktorá poskytovala potrebný priestor pre tovar. Riešenie pomocných miestností vrátane chodbičiek, kancelárie a skladu.

EN Farm food shop extension with regard to the original shop equipment. First ever made variant has been created  as a picnic in nature with disposing the exterior tables and benches in the middle of the room, what was above all the price convenient  choice  giving good possibility to see the goods in surrounding shelfs. The second created variant was that of establishing a “market”  However the winner was the last one with middle shelfs  giving the needed space for a lots of goods being disposed. There was a need to solve further rooms including corridors, office, storage room either.