Dizajn kancelárií hudobného centra

SK Výber vybavenia kancelárie Hudobného centra s jedným zo štýlovejších dostupných kancelárskych zostáv. Aj keď je zostava moderná, trúfla som si pridať pohodlné klasické sedenie v ktorom sa dobre počúva hudba. Aspoň to sedenie reflektuje skutočnosť, že ide o historickú budovu v centre mesta.

EN Music centre office design – the selection of Music centre equipment with one of the more stylish and available office furniture. Even in the case of nowadays furniture modern look, I encouraged myself to choose classic seating because of its comfortability while listening to the music on one hand, on the other one the classic seating choice reflects the historical value of the building in the very downtown of the city itself.