Re – dizajn bytu pod strechou, Pod. Biskupice

SK Zjednotenie bledožltou farbou vrátane šikmín, čo opticky zdvíha výšku pohľadovej steny. Stmavenie  pozadia obývačkovej steny, aby plynule nadviazala na kuchyňu. Presunutie stola popred kuchyňu, čo opticky oddelí  pohľad do otvoreného pracovného priestoru.  Doplnenie sedenia o ležadlo, zjemnenie závesmi a použitie pergoly s popínavými rastlinami alebo umelým vnočom  na zabránenie pohľadom dnu.

EN Apartment remodeling. Room unification  with the use of light yellow paint. including inclines, what optically get rise to the living part wall for smooth kitchen establishing . Table  movement in front of the kitchen prevents from the kitchen working place direct view. .Adding lawn chair,, gentle curtains and the use of pergola with the climbers in order to prevent from the outside view.