Spolupráca

Interiérové poradenstvo

Jednorazové poradenstvo na mieste v rozsahu 2-3 hodín.


Cena 70-100 Eur.

Návrh interiéru

Rámcový výtvarno-ideový návrh farebného, dispozičného a materiálového riešenia
bez konkrétneho vybavenia


Vhodné pre tých, ktorým stačí myšlienka a ďaľej sa rozbehnú sami. Cenovo prijateľný a často dostačujúci pre vlastnú realizáciu a optimalizáciu nákladov na tvorbu interiéru.


3D vizualizácia

 • Pôdorys dispozície
 • Perspektívne pohľady
 • Pohľady z vtáčej perspektívy
 • Rezy
 • Varianty
 • Fotodokumentácia tipov na vybavenie
 • 360 st. Panoráma
 • Virtuálna prehliadka
 • Živá animácia
 • Dolaďovanie

Fixná cena stanovená na základe odhadu náročnosti

Realizačná spolupráca

Vypracovanie realizačných podkladov farebného, dispozičného a materiálového riesšenia s konkrétnym vybavením


Vhodné pre tých, ktorí sa z časového hľadiska nemôžu alebo nechcú venovať výberu vybavenia v duchu hesla „dizajnér hľadá, klient schvaľuje“. Kontrola financií je plne v rukách investora.


3D vizualizácia

 • Pôdorys dispozície
 • Perspektívne pohľady
 • Pohľady z vtáčej perspektívy
 • Rezy
 • Varianty
 • Fotodokumentácia tipov na vybavenie
 • 360 st. Panoráma
 • Virtuálna prehliadka
 • Živá animácia
 • Dolaďovanie

Vypracovanie zadaní pre dodávateľov


Konfigurácia zostáv dielov nábytku alebo vypracovanie výkresov atypových riešení


Osobný pred/výber konktétneho nábytku a vybavenia.


Kontrola priebehu prác a komunikácia s dodávateľmi


Doladenie do poslednej dekorácie


Kombinácia fixnej ceny plus hodinovej sadzby

Dohľad

Podpora pri vlastnej realizácii alebo dohliadanie na súlad interiéru. Môže byť len občasná podľa momentálnej potreby klienta pri krízovej situácii alebo systémová podpora.


Vhodné pre tých, ktorí chcú ísť cestou vlastnej realizácie, a mnohé si vedia obehať sami, potrebujú len svoje výbery odobriť v duchu hesla „klient hľadá, dizajnér odobruje“


Cena stanovená na zákade hodinovej sadzby