Dizajn interiéru reprezentačného VIP klubu, STU Ba

Reprezentačný klub | Vstupný priestor knižnice | Zasadačka

Realizačná spolupráca pri realizácii konzervatívneho dizajnu VIP clubu vytvoreného pre akademické debaty. Spojenie dvoch miestností, obklady, vybavenie, celkový individuálny dizajn na mieru.  Viac o celkovom dizajne nižšie.

Vizualizácia reprezentačného VIP klubu, STU Ba

SK Výtvarný návrh požadovaného spojenia dvoch miestností a vytvorenie jednotného klubového  priestoru s celoobloženými stenami v dvoch farebných variantach. Nohy stolíkov z požadovaných reálne naskladaných kníh som nahradila ich simuláciou. Barový pult aj s vrchným otáčacím pultom je umiestnený našikmo, aby pôsobil “čelne” tak na príchodzích, ako aj na sediacich návštevníkov ”a tiež opticky chránil sedenie pred priamym pohľadom od vchodu. V duchu kníh je tiež navrhnuté pieskovanie vstupných sklenených dverí. 

Kuchynka je schovaná “v obklade”, alebo v druhej variante je otvorený a prístupný len nízky obslužný pult.Stredový stĺp miestnosti bol efektívne integrovaný do knižnice, ktorá  oddeľuje jednotlivé kóje a poskytuje im tak čiastočné súkromie. Takisto členité čati stropu boli efektívne zjednotené sádrokartónovým prekrytím alebo obkladom a hneď aj využité na bodové osvetlenie. Stávajúce centrálne osvetlenie bolo využité na klasické klubové ventilátorové osvetlenie. Interiér zmäkčujú závesy.

EN Combining of two rooms into one single room with required wooden wall covering  worked out in two color options. Low table legs has been required to be work out of real books however has been replaced  by its simulation  only. Bar table with upper rotating counter is situated sidelong in order to provide a head-on effect on all the visitors  either  coming or siting ones, along with it providing a privacy from coming in visitors.  Entry glass door are designed in the books theme either.

Kitchen is built in wall panel or open  of low cabinetry for easy access for visors in second option.  The middle column is effectively integrated into library which separates  single sitting providing privacy, The rugged ceiling construction was effectively unified by either drywall or wooden panels providing the base for a integrated lighting The existing ceiling lighting was used for installation of ceiling ventilators. Drapes are bringing a softness into club atmosphere.

Práce