Lamelový dizajn showroomu MDMgroup

SK Záverečné zúčtovanie. Čo som považovala za šialenstvo, klient zrealizoval sám vo vlastnej réžii 💪 za 1 mesiac (!) od dodania návrhu. S pomocou vzdialeného dohľadu aj online nakupovania vybavenia na sklade. Bravó chlapci 👏👍.

EN Final countdown . What I had considered to be a madness, my clients done 💪 themself. In 1 month (!) from showroom design delivery. With the help of remote consultancy and online shopping of storage goods. Big Bravó boys 👏👍.

Práce

Tipy na vybavenie

Pôvodný priestor

Vizualizácia showroomu MDMGroup

SK Finálna verzia návrhu showroomu, ktorá sa bude realizovať. Veľa ďaľších modifikácii v talóne. Farebne neutrálna varianta bola nudná. Modrá síce vhodná k farebnosti loga, ale príliš tmavá😎 a smutná. Vyhrala červená💋! Kôli nápaditosti, oživeniu predajného priestoru a lepšiemu predaju (podľa psychológie predaja, červená predáva😍)

Požiadavkou klienta boli lamely, drevo a čierna stena ako podklad k bielej technike. Lamelová stena oddeľujúca skladové priestory bola mierne posunutá tak, aby klienti nevideli do skladu, pričom predajcovi zostáva komfort ľahkého prístupu do skladu. Dvere do zázemia sa nechcene a neštastne vyskytli v samom centre – museli byť preto opticky „zneviditeľné“, čo sa dosiahlo ich namaľovaním vo farbe steny. Štelovanie pracovného miesta bolo podstatnou prácou navrhovania a využilo sa do posledného kúsku vhodnou zostavou hotového nábytku.

EN Final design version to be done. One of the many variants on disposal. Neutral one was boring. Blue one with color nicely fit to logo, was too dark and sad😎. The winner was RED ONE 💋! Because of its impression within the selling space and better selling results due to the science 😍.

Lamels, wood and black wall was a must as a contrast to white technic. Separation storage wall was slightly moved in order to prevent clients from seeing into the very storage space, while still keeping seller’s comfortable access to the storage. Backstage doors happened to be in the very centre of the space, so it must have been suppressed by painting the white wall color. Fitting the working desk was a substancial part of designing, using the very part of the space fullfilled with ready made furniture pieces.

Varianty návrhu

Dilemy návrhu