Home-staging, Bratislava

SK Home staging bytu určeného na prenajímanie, formou výpožičky dekorácií a zčasti dokúpením trvalých dekorácií  za účelom efektívnejšieho prenajatia.

EN Home staging of an apartment in form of borrowing and partial buying of decorations in order of effective property rental.