Záhrada ako oáza stredomorskej vily

SK Kedysi osamotená stredomorská vila, teraz pohltená výstavbou okolitých domov a bujnou vegetáciou, kde treba vyriešiť hneď 3 problémy: intimitu pri rušnej ceste s parkovacím miestom hneď pred bránou, nedostatok slnečného svetla pre hlboko osadenú vilu, zmysluplnú a podnetnú výsadbu zelene na malej ploche. Prvou vecou bolo rozhodnutie viesť chodník do strany, lemovaný tujami tak zabraňuje priamemu pohľadu na pozemok. Ako vidno z 3-och pohľadov vizualizácie, palma môže ďalej zabrániť aj pohľadu na terasu.

Veľkou otázkou bola orientácia chodníka. Zvolila som pravú orientáciu pretože plynulo nadvazuje na schodisko. Pri výsadbe tují do kvetináčov, tieto môžu byť v prípade potreby premiestnené. Ležadlá musia byť až za schodiskom kôli jedinému miestu, kde je popoludní slnko.

EN Once solitaire mediterranean villa, nowadays absorbed by surrounding houses and overgrown vegetation. However, there and 3 problems to be solved: intimacy from the busy street and parking lot in the foreground, deeply embedded villa offering sun late afternoon only and finally greenery planting in miniature yard itself. First thing I did was to manage entry walk aside lined with conifer trees 🌲 preventing direct view into the garden. As seen from the 3 visualization views of the entry, palm 🌴 can further prevent terrace view either.

The big question was walk orientation. I decided right-sided one because it continues smoothly to the stairs. If planted in the planters, conifer trees could be taken aside in the case of need. Garden beds must be oriented behind the stairway i because that’s the only place where the sun shines.