Veľký altánok vo Veľkej Hradnej

Nakoľko altánok má stáť medzi domom so sedlovou strechou a modernou garážou, podľa výberu miesta je možné prispôsobiť aj jeho dizajn. Do úvahy bolo treba brať veternú prednú stranu, kde bočná stena pôsoví ako vetrolam, intimitu od susedov, slnko, dodatočnú nášľapnú časť kôli príp. bahnu mierne svahovitého terénu studenšej časti krajiny.

Možnosti umiestnenia altánku

Pôvodá predstava majiteľov bola využiť stávajúcu štvorcovú tehlovú plochu pre umiestnenie altánku v strede pozemku, kúsok od kamenného oporného múru. Keďže z môjho pohľadu nešlo o ideálne miesto (nepoužiteľný priestor medzi altánkkom a múrom, nepraktický štvorcový pôdorys príliš blízko domu vytvárajúci „tunel“ na pozemku, ktorý navyše svojou masou zahlcuje centrálny priestor), okrem spracovania želanej predstavy som navrhla ďaľšie 3 možnosti.

Možnosti altánku s rovnou strechou

Ak by bol altánok v strede pozemku teda v smere výhľadu na garáž, potom je možné priradiť mu modernejší dizajn v súlade s garážou a tento pohľad bude mať dlhodobejší efekt, aj počas zimy.

Možnosti riešenia integrovaného múrika

Možnosti riešenia kuchyne

Možnosti riešenia otvárania dverí

Alternatíva pred múrom s možnosťami riešenia oporných stĺpov

Alternatíva bočného altánku so sedlovou strechou a možnosti

Ak by bol altánok na boku, čím by centrálny priestor pozemku zostal otvorený, altánku je kôli bízkosti domu so sedlovou strechou náležité priradiť sedlovú strechu.

Toto je len malá ukážka nespočet veľa možných riešení v záujme výberu toho najlepšieho riešenia.