Veľké zmeny domu na kľúč vo Veľkom Grobe

Zásadná zmena vnútornej dispozície

Pôvodný dom na kľúč disponujúci množstvom malých okien s jedinými dverami idúcimi iba do bočnej časti pozemku sa zmenou na veľlké terasové dvere otvoril smerom k hlavnej časti pozemku. Pôvodné sedenie malo pozemok „za chrbtom, ale presunutím sedenia ku krbu sa naopak zabezpečil „výhľad na slnečný pozeok.

Osadenie domu pri spoločnej ceste

Osadenie domu hneď k spoločnej ceste, čo zabezpečuje maximálizáciu záhradnej časti. Záhradný dom je skombinovaný s posedením a osadený v rôznych variantoch od hlavnej cesty.

Osadenie domu 2m od spoločnej cesty

Osadenie domu 5m od spoločnej cesty