Premena fontány na miesto stretávania, Pinelka

SK Vizualizácia možnej premeny fontány na miesto stretávania návštev a pacientov v čase pandémie korony v areáli Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Geniálna, ale nikdy nevyužívaná fontána bez realizácie plánovaného napojenia na blízky potok časom schátrala. Po vysporiadaní autorských práv jej potenciál konečne môže byť využitý na „oživenie“, hoci trošku iným spôsobom. Fontánu tvorí sústava plató a práve pôvodná koncepcia môže vhodne poslúžiť na vytvorenie množstva navzájom oddelených sedení, ktoré byť vizuálne aj priestorovo vzdialené, umožňujú návštevám väčšiu intimitu pri citlivých rozhovoroch.

Altánky sú otočené asymetricky k sebe tak, aby čo najviac tienili južnú stranu, a aby spolu navzájom „komunikovali“ a celý priestor tým zjednocovali. Všade tam, kde to výška obruby dovoľuje, sú naplátované kompozitné „lavičky“, aby odolali počasiu a hlavne vetru v otvorenom priestore. Na rozdiel od vizualizácie, kde som terénne riešila len vnútorný priestor, okolitý terén v reáli kopíruje nízku obrubu takže sa dá prehročiť takmer po celom obvode.

EN Visualization of prospective fountain remake turning it into a meeting point for patients and their visits in hospital exterior in corona time. Brilliant fountain has never been used due to decline its water connection on close stream followed by its decay. However, its potential finally can be used to create its revival after copyright settlement, yet a little different way. Fountain is created by multiple plateau system and right the original concept can serve for creating lots of both visually and distanced separated sittings that enable intimacy while having sensitive talks

Gazebos are turned asymmetrically to each other in a way to properly shade south sun and alongside to „communicate“ to each other unifying the whole space. Weather and wind resistant composite benches are planned everywhere the edge hight allows its installation. Terrain copies the low fountain edge in reality, on contrary to my visualization where I have solved the inner space only without outer terrain high visualization.

Spodný altánok

SK Spodné plató poskytuje okrem altánku aj mini amfiteáter, či už pre menší kultúrny program alebo hoci aj schôdzu personálu. Vybúraním len častí obruby spodného plató sa akoby zachováva jeho pôvodný kruhový rámec, ale zároveň sa jeho zostávajúce časti dajú využiť ako lavičky na sedenie. Bezbarérový prístup je tak možný na spodnom a strednom plató.

EN Bottom plateau provides both gazebo and open air theatre as well, ready to accommodate small cultural program or even an open air meeting of hospital staff. The partial demolition of bottom plateau edge enables to turn its ruins into benches while still keeping the original circle shape in mind. Barrier free access is therefor possible both in the bottom and middle part as well.

Horný altánok

SK Hornému plató okrem altánku dominuje krb s dostatokom miesta na skupinovú opekačku.

EN An open air fireplace dominates its upper part enabling group barbecue.

Variantný biely altánok

Biela varianta s bielymi kamienkami