Návrh a vizualizácia záhrady, Orava

Návrh záhrady s požiadavkou na okrajovú výsadbu so zachovaním  centrálneho trávnika. Záhon vedľa domu som komponovala ako miniatúru Oravy s typickými rastlinami na brehoch riek v najnižšej časti záhonu – od tráv až po stromy, s  pokračovaním cez stredovú časť až po najvyššiu časť záhona, kde zostali typické rastiliny náhorných častí doplnené balvanmi. Záhon je kôli pestrosti doplnený aj inými okrasnými drevinami.  Pred terasou sú voňavé byliny ako šalvia, a tiež jeden miniatúrny smrečok slúžiaci ako podklad pre exteriérové vianočné osvetlenie.

Na pravo od domu som dala listnatý strom, aby v lete umožnil intimitu od horných susedov a v zime s opadaním listov neukrojil z presvetlenia v interiéri. Vzadu popri dome je len nízka výsadba, aby v úzkom priestore nezavadzala a umožnila priehľad do záhrady.  Na výškové vyváženie pozemku som do jedného rohu umiestnila viace ihličnatých stromov, tvoriacich miniatúrny hájik, ktorý opäť zabezpečuje intimitu a tieň pre psíka v kotci. Ako deti budú rásť, budú môcť podnikať stanové výpravy a neskôr v stromoch rozložiť zavesnú sieť.