Zmena fasády obchodného centra, Námestovo

Zmena farebného riešenia budovy obchodného centra s požiadavkou na sivo-oranžové ladenie na pritiahnutie pozornosti. Pri členitej budove s inak formovaných každým poschodím, každou prístavbou, rôznymi oknami na každom poschhodí a množstvom rozmanitých bildboardov bolo náročné vysporiadať sa so zjednotením. Žiadanú žiarivú oranžovú z bočného schodiska som kôli celistvosti vniesla v menšom merítku aj na ostatné plochy. Šambrány horného poschodia som farebne zjednotila so strechou, aby aspoň vrchné poschodie pôsobilo ucelene (dovtedy kontrastne riešené šambrány ešte viac rozbíjali celistvosť budovy). Všetko som zjednotila maximálne, ako len išlo.

navrh fasady obchodneho centra
vizualizacia fasady obchodneho centra
building facade visualization